Älvsbyns gymnasium

Adress: Medborgargatan 4
Tel: 0929-17302
Email: kommunen@alvsbyn.se
Besök skolans hemsida

På Älvsbyns gymnasium har alla elever har tillgång till egen bärbar dator och trådlöst nätverk på skolan.

Våra inriktningar

Bygg- och anläggningsprogrammet
— Mark och anläggning
Ekonomiprogrammet
— Ekonomi
Hotell- och turismprogrammet
— Hotell och konferens med turisminslag
Naturvetenskapsprogrammet
— Naturvetenskap
— Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskapsprogrammet NIU
— Naturvetenskap
— Naturvetenskap och samhälle
OBSERVERA: När det gäller Naturvetenskapsprogrammet kan det bli så att bägge inriktningarna inte startar. Detta är beroende av hur många elever det är och hur de väljer.
Samhällsvetenskapsprogrammet
— Beteendevetenskap
— Medier, information och kommunikation
— Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet NIU
— Beteendevetenskap
— Medier, information och kommunikation
— Samhällsvetenskap
OBSERVERA: När det gäller Samhällsvetenskapsprogrammet kan det bli så att bägge inriktningarna inte startar. Detta är beroende av hur många elever det är och hur de väljer.
Teknikprogrammet
— Design och produktutveckling
— Informations- och medieteknik
— Teknikvetenskap
Teknikprogrammet NIU
— Design och produktutveckling
— Informations- och medieteknik
— Teknikvetenskap
OBSERVERA: När det gäller Teknikprogrammet kan det bli så att alla inriktningarna inte startar. Detta är beroende av hur många elever det är och hur de väljer.
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande variant
Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande variant NIU
Introduktionsprogrammen
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Idrottsgymnasium
Sök till Älvsbyns gymnastikgymnasium nu
Efter ett par års vilande satsar Älvsbyns Gymnasium åter på gymnastiken!
Älvsbyns Gymnasium erbjuder NIU på följande program: SA, NA, TE och VO.