Bokenskolan

Bokenskolan är en liten kommunal gymnasieskola känd för trivsel och öppenhet mellan unga och vuxna. Vi har en mycket hög ambition vad gäller användandet av IT i undervisningen och alla elever har egna lånedatorer under sin studietid. Elevernas möjligheter till inflytande över sina studier och sin arbetsmiljö är mycket goda. Detta tillsammans med väl fungerande elevvårdsarbete visar sig i positiva elevutvärderingar.

Bokenskolans profilerar sig genom att speciellt satsa på:

Entreprenörskap, samisk utbildning, eldistribution och vattenkraftteknisk utbildning.

Fyra utbildningar med riksintag på Bokenskolan

Under de senaste läsåren har ett medvetet arbete pågått inom vår kommun för att försöka bygga upp verksamheten på Bokenskolan så att vi på ett bättre sätt än tidigare tar tillvara och utvecklar de intresseområden som våra elever på orten har. Detta har fått till följd att en hel del spännande grepp har tagits och en del av dessa redovisas nedan.

Samiska gymnasieutbildningar, samiska samhällsprogrammet, samiska näringar

Sedan en lång tid tillbaka har vi på Bokenskolan bedrivit utbildning med samisk prägel i form av språk-, slöjd- och kulturkurser. Eftersom dessa elever var spridda på framförallt SP och HP var den schemamässiga lösningen inte alltid den bästa och gruppkänslan inom den samiska gruppen saknades. För att kunna erbjuda ett utbildningsalternativ som tillfredsställde alla dessa aspekter och samtidigt var en utbildning som gav en bred högskolebehörighet arbetades förslaget till Samiskt specialutformat program, SMP, fram under våren 1998. Denna utbildning startades för första gången hösten 1999. Eftersom vi har riksintag på utbildningen så innebär det att vi idag har en hel del elever från andra kommuner på vår skola. Inom GY11 har SMP utvecklats till ett samhällsprogram med samisk inriktning. Från och med höstterminen 2012 erbjuder skolan även ett samiskt yrkesprogram – Samiska näringar.

Våra inriktningar

Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet RIKSINTAG
Introduktions programmet
Naturvetenskaps programmet
Samhällsvetenskaps programmet
Samiska samhällsvetenskaps programmet RIKSINTAG
Samiska yrkesprogrammet Samiska näringar RIKSINTAG
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet