Grans naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasium är en intressant plats. I århundraden har här människor bott, verkat och lämnat spår efter sig i naturen, generation efter generation.

Så är det naturligtvis på många platser i bygden. Men till skillnad från andra gårdar vet man om Grans historiska utveckling väldigt mycket, detta genom att gården varit i allmän ägo sedan 1500-talets slut. Alla offentliga dokument ger en tydlig bild av Grans utveckling.

En anrik plats
Under Johan III: s tid (1500-tal) var platsen en kungsgård som skulle försörja soldaterna i armén och under Karl den XI: s besök i bygden 1694 beslutade man att det första överstebostället skulle byggas, färdigställandet av detta dröjde dock till 1717 då Karl XII:s krig utarmade statskassan.
Tyvärr blev inte byggnaden långlivad då ryssarna brände ner den 1721. Vid gamla Gran kan man tydligt se boställets grund sticka upp ur marken, beläget med god utsikt över älven och kyrkbyn i Öjebyn.
Efter den ryska förödelsen förflyttades byggplatsen till den plats som huvudbyggnaden står på idag. Byggnaden färdigställdes 1742 men har sen dess förändrats i många omgångar.

1809års krig
När 1808-1809års krig bröt ut bodde på Gran översten Johan Bergenstråhle med familj. Bergenstråhle blev fången vid Vasa i Finland och kom att vara frånvarande en längre tid.
När kriget var i full gång skred de ryska trupperna en dag in på Gran och nyttjade därefter (med gårdsfolkets godkännande) gården som bas för sin vistelse i bygden. Det är som bekant detta år 200 år sedan kriget utkämpades och den svenska och finska vägen skiljdes åt.

Skyddsvakten vid Gran
Skyddsvakten vid Gran är den sanna berättelsen om Bergenstråhles dotter Carolina, som kom att gifta sig med en rysk kapten och senare också flytta österut.
Om detta finns mycket utförliga anteckningar dokumenterade såsom exempelvis att den ryske generalens frieri skedde mitt i julstöket!

Gran blir en skola
1910 blev landstinget ägare till byggnaden med dess tillhörande marker. Hushållningssällskapet fick hyra området med kravet att det skulle bedrivas i utbildningssyfte. Alltsedan dess har det gamla överstebostället bedrivit utbildning i olika former.

Våra inriktningar

Naturbruksprogrammet
— Djur - Arbete med hund
— Djur - Djurvårdare
— Lantbruk - Djurskötare lantbruk
— Lantbruk - Maskiner
— Lantbruk - Växter & Djur
— Lantbruk - Hästhållning
Gymnasiesärskolan
Skog, mark och djur
Introduktionsprogram