Individuella Gymnasiet

Adress: Fredrikstrandsvägen 2 A
Tel: 08-124 572 72
Email: rolf.sorman@skolor.ekero.se
Besök skolans hemsida

Ekerö kommuns Introduktionsprogram (IM) vid Individuella Gymnasiet – IVG
Förutom nationellt och specialutformat program finns det inom gymnasieskolan även Introduktionsprogram de är fem till antalet:
IMPRE Introduktionsprogram preparand
IMYRK Introduktionsprogram yrkesintroduktion
IMSPR Introduktionsprogram språk
IMIV Introduktionsprogram individuellt alternativ
IMPRO Introduktionsprogram programinriktat – (finns ej i Ekerö kommun)

Introduktionsprogram (IM) är ett alternativ för elever som är osäkra på sitt gymnasieval och som behöver läsa grundskolekurser av en eller annan anledning eller som inte vill eller kan söka ett nationellt eller specialutformat program. IM är även till för elever som avbryter sina studier vid annat gymnasieprogram under pågående läsår. IM vid IVG är i första hand ett IM program av studieförberedande karaktär (preparand).

Det individuella programmet är upplagt för att kunna ge bästa möjliga studiemiljö. Grupperna är mindre. Ett utvalt lärarlag arbetar med undervisningen och ger även råd och stöd. Studierna kan bedrivas på grundskolenivå eller på gymnasienivå. Läser man och får betyg på gymnasienivå så tillgodoräknas kursen då man fortsätter vid nationellt program – betyget ökar dock inte meritvärdes talet, vid ansökan till gymnasieskolan. Vid IVG kan man även läsa upp sina grundskolebetyg för att därmed öka sitt meritvärdes tal. Detta är det vanligaste vid IVG på Ekerö.

Våra inriktningar

Introduktionsprogrammen