Laestadiusskolan

Välkommen till Laestadiusskolan i Pajala
Laestadiusskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna att lyckas bra med sina studier.
Vi ingår i Lapplands gymnasium som är ett samarbete mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk och Kiruna.

På Laestadiusskolan råder stor öppenhet mellan unga och vuxna. Vi erbjuder kompetent personal och modern teknik, både vad gäller ett väl utbyggt datanät som utrustning på olika institutioner.Vi satsar på stor valfrihet för eleverna, varför vi erbjuder inte mindre än 9 nationella program med många inriktningar.

Laestadiusskolans fem ledstjärnor är
God inlärningsmiljö för alla
Kunskapsutveckling genom modern teknik
Internationalisering
Språk och kultur
Personlig utveckling

Våra inriktningar

BF Barn och fritidsprogrammet
— Fritid och hälsa
EK Ekonomiprogrammet
— Ekonomi
EE El och energiprogrammet
— Automation – programfördjupningskurser kan ges
— Elteknik
HA Handels och administrationsprogrammet
— Handel och service
IN industritekniska programmet
— Svetsteknik
NA Naturvetenskapsprogrammet
— Naturvetenskap
— Naturvetenskap och samhälle
SA Samhällsvetenskapsprogrammet
— Samhällsvetenskap
TE Teknikprogrammet
— Information och medieteknik – ges som programfördjupningskurser
— Teknikvetenskap
VO Vård och omsorgsprogrammet