Luleå gymnasieskola

Adress: Repslagargatan 6
Tel: 0920-45 55 82
Email: eva.lindback@skol.lulea.se
Besök skolans hemsida

Luleå Gymnasieby består av fyra kvarter i stadens centrum, Hackspetten, Kungsfågeln, Lärkan och Örnen, samt Hälsans hus och Gymnasiebiblioteket. Omkring nittio procent av kommunens gymnasieungdomar går i Luleå Gymnasieby. Dessutom har ett stort antal ungdomar från andra kommuner sökt sig till våra utbildningar. Tillsammans blir det omkring 2300 elever som studerar i en och samma del av innerstaden.

I Luleå Gymnasieby finns alla högskoleförberedande program och nästan alla yrkesprogram med sammanlagt ett trettiotal inriktningar. Här finns också riksrekryterande spetsutbildningar i matematik, dans, teater, musik och basket samt nationella idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och basket.

Vi satsar på en lärmiljö med kunskap och framtidstro i centrum. Lärarna är välutbildade och arbetar liksom övrig personal för att utmana eleverna att nå så goda kunskapsresultat som möjligt samtidigt som de arbetar för elevernas självförtroende och välmående. Lokalerna är moderna och välutrustade, vilket bidrar till elevernas höga trivsel och studieresultat. För elever som behöver extra stöd eller som bara vill ha en bra plats att plugga på har två av kvarteren Studior med pedagogisk personal.

Senast publicerad 2014-11-12 i Luleå Gymnasieby.
Sidansvarig: Göran Hedberg

Våra inriktningar

Ekonomiprogrammet med inriktning
— Ekonomi
— Juridik
Estetiska programmet med inriktning
— Bild och form
— Dans
— Estetik och media
— Musik
— Teater
Humanistiska programmet med inriktning
— Kultur
— Språk
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
— Naturvetenskap
— Naturvetenskap och samhälle
— Matematik - spets
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
— ​Beteendevetenskap
— Medier, information och kommunikation
— Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet med inriktning
— Informations- och mediateknik
— Produktionsteknik
— Samhällsbyggande och miljö
Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
— Pedagogiskt arbete
— Fritid och hälsa
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning
— Husbyggnad
— Plåtslageri
El- och energiprogrammet med inriktning
— Elteknik
— Flyg/Helikopterteknik (riksrekryterande)
Handels och administrationsprogrammet med inriktning
— Handel och service
Hantverksprogrammet med inriktning
— Frisör
— Textil och design
Industritekniska programmet med inriktning
— Produkt- och maskinteknik
— Svetsteknik
Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning
— Bageri och konditori
— Kök och servering
VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning
— VVS
— Kyl- och värmepumpsteknik
Vård- och omsorgsprogrammet