Överkalix gymnasium

Överkalix gymnasium startade 1994 som ett svar på önskemål om att Överkalixungdomar skulle få möjlighet att studera på hemorten. Till en början erbjöds ungdomarna studier vid högskoleförberedande program. I och med höstterminen 2005 kom även möjligheten att studera vid yrkesprogram genom samverkan först med Övertorneå och senare också med Kalix. Från och med höstterminen 2010 har Överkalix gymnasium återgått till att erbjuda de högskoleförberedande programmen Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet.
Från och med hösten 2011 kommer även Teknikprogrammet att ges. Vid skolan finns också idag Individuella programmet och det Individuella programmets Introduktionskurs för nyanlända elever.

Höstterminen 2010 går 65 elever vid gymnasiet samt ett antal vuxenstuderande som läser olika gymnasiekurser. I nära anslutning till gymnasiet bedrivs även SFI-undervisning (Svenska för invandrare).

Överkalix gymnasium är känt för att erbjuda sina elever en studietid med hög kvalitet som resulterar i goda resultat. Medelbetygen för elever vid gymnasiet har genom åren legat över eller klart över genomsnittet i landet.
Eftersom gymnasiet är litet får eleverna en nära relation till lärarna vilket gör att varje elev blir uppmärksammad. De utvärderingar som eleverna gjort vid slutet av gymnasietiden visar höga resultat i svaren på frågor om trivsel, bemötande, trygghet mm.

Våra inriktningar

Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknikprogrammet
Introduktionsprogram