Humanistiska programmet

Humanistiska programmet passar dig som gillar samhällsvetenskap och humaniora – det vill säga ämnen som fokuserar på människan och samhället. Några exempel är filosofi, historia, etnologi, språk och retorik – alla aspekter av människan och hennes livsvillkor är här av intresse. Gillar du att ta dig an tillvarons större frågor? Längtar du efter djupgående diskussioner om etikens och moralens natur? Vill du veta mer om hur folk levt, pratat, tänkt och agerat genom tiderna? Då är detta ditt program.

Humanistiska programmet har två inriktningar: kultur och språk. Inriktningarna utgör 400 av 2500 poäng. Gemensamt för de båda inriktningarna är språkkurser och en grundkurs i filosofi.

Kultur: Här får du fördjupa dig i kulturen – ett mycket brett begrepp som kan definieras på oändligt många sätt, men som bland annat kan sägas innefatta litteratur, tanke- och idévärldar, konst och mänskliga uttryck i största allmänhet. Inom denna inriktning läser du filosofi 2 (50 poäng), kultur- och idéhistoria (100 poäng), samtida kulturuttryck (100 poäng), psykologi 1 (50 poäng) och litteratur (100 poäng).

Språk: Inriktningen för de språkintresserade som vill utveckla sina egna språkliga förmågor, lära sig nya språk och få reda på mer om språkets innebörd, natur och betydelse. Inom denna inriktning läser du latin – språk och kultur (100 poäng) samt 300 poäng i valfritt språk. Tillgängliga språk varierar beroende på skola. Franska, tyska och spanska tillhör de mer förekommande språken, men om du vill lära dig något mindre närliggande språk såsom kinesiska, japanska eller hindi finns det garanterat skolor som erbjuder den möjligheten också.

Kan jag plugga vidare efter gymnasiet?
Absolut. Det finns mycket gott om humaniorarelaterade inriktningar på högskolor och universitet. Vidareutveckla dina språkkunskaper, bli psykolog, läs tusentals år gamla skrifter i sökandet efter ny kunskap om forntiden, bli arkeolog och gräv efter fornlämningar – möjligheterna är många och spännande!

Kan jag jobba efter gymnasiet?
De allra flesta väljer att vidareutbilda sig efter det humanistiska programmet, vilket är en stark rekommendation. Programmet ger goda grundkunskaper, men högre utbildning krävs för kvalificerade arbeten inom humaniora.

Vad kan jag bli?
Språkvetare, psykolog, lärare, professor, historiker, socionom – här har du chansen att bli en fullfjädrad, intellektuell akademiker!