Introduktionsprogrammen

Det kan hända att man efter avslutad högstadietid inte uppnått gymnasiebehörighet – det vill säga att man inte har godkända betyg i de kurser som behövs. För yrkesutbildningar krävs godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matte, samt i minst fem andra ämnen från grundskolan. Samma gäller för högskoleutbildningar, men då ska man ha godkänt i nio ämnen för att vara behörig. Det finns vissa undantag när det gäller engelska – om eleven inte haft tillgång till utbildning i engelska under grundskolan, till exempel om de precis kommit till Sverige från ett land där kurser i engelska inte är obligatoriska, så kan de vara gymnasiebehöriga även utan betyg i det ämnet.

Om man inte uppnått betygskraven får man läsa ett introduktionsprogram för att göra sig studieklar inför gymnasiet. Introduktionsprogrammen är väldigt individuella. De anpassas helt och hållet till elevens behov och har därför inga specifika examensmål.

Det finns fem olika introduktionsprogram med olika fokus.

Preparandutbildning är till för dig som vill bli behörig snabbt och läsa in de kurser som behövs för att du ska få börja på gymnasiet. Utbildningen tar högst ett år och anpassas efter dig. Det här är utbildningen för den obehöriga eleven som bara behöver komplettera vissa småsaker för att bli behörig, oavsett om det är för högskoleförberedande eller yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val är utbildningen för den som siktar på att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det går att kombinera med kurser på ett gymnasieprogram, så man kan läsa lite av båda samtidigt.

Yrkesintroduktion är en yrkesutbildning i miniformat. Som namnet antyder är det en introduktion till ett specifikt yrke, som gör det lättare för dig att komma in på arbetsmarknaden. På yrkesintroduktion kan du både läsa upp betyg som saknas från grundskolan och läsa ämnen från ett nationellt program på gymnasiet. Om du har haft problem med andra utbildningar tidigare kan yrkesintroduktion vara ett bra val. Praktik och arbetsplatsförlagd utbildning ingår.

Individuellt alternativ är för den som missade mycket under sin grundskoleutbildning. Du kanske saknar motivation till att fortsätta på gymnasiet och behöver extra uppmuntran. Det individuella alternativet är högst anpassat för just dina behov, och kan anta olika former beroende på dina ambitioner och mål. Du kan t.ex. gå en yrkesintroduktion för att sedan hamna på arbetsmarknaden om du känner skoltrötthet. I vilket fall som helst får du chansen att läsa upp dina betyg från grundskolan och bli behörig till gymnasiet.

Språkintroduktion är för dig som är precis nyanländ till Sverige. Den är inte sökbar för alla utan anpassas efter den språknivå du ligger på. Fokus ligger på att lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna gå vidare med annan utbildning, men du kan också få möjlighet att läsa andra grundskole- eller gymnasieämnen.

Elevens hemkommun har skyldighet att erbjuda alla elever introduktionsprogram, med undantag för programinriktat individuellt val. En kommun får också samarbeta med närliggande kommuner för att introduktionsprogrammen ska bli tillgängliga för elever som behöver dem.