Idrottsutbildningar

För dig som har ett djupt idrottsintresse och vill kombinera dina gymnasiestudier med satsningar mot elitidrott finns idrottsprogrammen. Dessa är uppdelade i två varianter: riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. Förstnämnda rekryterar på riksnivå, sistnämnda är lokal/regional.

Idrottsdelen får utgöra 200 poäng programfördjupning och 200 poäng individuellt val, och genom beslut av rektor kan man även lägga till 300 poäng utökat program, och därmed tillgodogöra sig totalt 700 poäng idrott.

För att en idrottsutbildning ska godkännas måste specialidrottsförbundet tillstyrka den. Skicka en mall för tillstyrkan till förbundet och inkludera den sedan i din ansökan till utbildning när den blivit godkänd. Ansök via Skolverkets hemsida, och kontakta handhavarna för just den skola och utbildning du är intresserad av för vidare information om programmet.

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/idrottsutbildningar-1.195850