Samhällsvetenskapsprogrammet

Det samhällsvetenskapliga programmet är till för dig som är intresserad av hur människan och samhället fungerar. Vare sig du vill studera beteendevetenskap och psykologi, eller större samhälleliga ämnen som historia och religionskunskap, är detta program för dig. I likhet med naturvetenskapsprogrammet ger det en bred och omfattande högskolebehörighet och erbjuder därigenom många vägar in i högskolelivet. Programmet ger breda möjligheter till fördjupning och individanpassning. Tre inriktningar inbjuds: beteendevetenskap (450/2500 poäng), medier, information och kommunikation (350/2500 poäng) och samhällsvetenskap (450/2500 poäng).

Beteendevetenskap har ett större fokus på människan, hennes funktioner och hennes villkor. Inriktningen innefattar ledarskap och organisation (100 poäng), pedagogik (100 poäng), psykologi 2a (50 poäng), samhällskunskap 2 (100 poäng) och sociologi (100 poäng). Medier, information och kommunikation har ett mer medialt och journalistiskt fokus, och innefattar journalistik, reklam och information 1 (100 poäng), medieproduktion 1 (100 poäng), medier, samhälle och kommunikation (100 poäng) och psykologi 2a (50 poäng). Inriktningen samhällsvetenskap är som namnet antyder den mest samhällsinriktade, och innefattar geografi 1 (100 poäng), historia 2a (100 poäng), religionskunskap 2 (50 poäng) och samhällskunskap 2 & 3 (200 poäng).

Kan jag jobba efter gymnasiet?

Det samhällsvetenskapliga programmet ger en allmän och bred högskolebehörighet, men inga direkta yrkesfärdigheter. Programmet är tänkt som en förberedelse inför högskolestudier.

Kan jag studera vidare efter gymnasiet?

Ja, valen är många och du får goda chanser att komma in på vilken samhällsvetenskaplig högskolelinje du vill.

Vad kan jag bli?

Samhällsvetare, journalist, historiker, sociolog, beteendevetare, psykolog m.m.