Teknikprogrammet

Detta program är till för dig som är teknikintresserad. Likt naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet är det ett högskoleförberedande program, avsett att ge en bred behörighet och goda chanser att komma in på den utbildning man är intresserad av efter gymnasiet. Programmet omfattar ett stort antal områden inom teknik och är uppdelad i fem inriktningar: design och produktutveckling (300/2500 poäng), informations- och medieteknik (300/2500 poäng), produktionsteknik (300/2500 poäng), samhällsbyggande och miljö (300/2500 poäng) samt teknikvetenskap (300/2500 poäng). Här följer en sammandragning av de ämnen som erbjuds inom de olika riktningarna:

Design och produktutveckling: bild och form 1a1 (50 poäng), CAD (computer-aided design) 1 (50 poäng), design 1 (100 poäng) och konstruktion 1 (100 poäng).

Informations- och medieteknik: dator- och nätverksteknik (100 poäng), programmering 1 (100 poäng) och webbutveckling 1 (100 poäng).

Produktionsteknik: mekatronik 1 (100 poäng), produktionskunskap 1 (100 poäng) och produktionsutrustning 1 (100 poäng).

Samhällsbyggande och miljö: arkitektur – hus (100 poäng), hållbart samhällsbyggande (100 poäng) och byggnadsverk (100 poäng).

Teknikvetenskap: fysik 2 (100 poäng), matematik 4 (100 poäng) och teknik 2 (100 poäng).

Inriktningen teknikvetenskap ger automatiskt behörighet till högskolans civilingenjörutbildning, och därmed även till de flesta andra högskoleutbildningar. I övrigt utgör fördjupningen 400 poäng inom samtliga program, så det finns stora möjligheter att skräddarsy sin utbildning.

Kan jag jobba efter gymnasiet?

Programmet fokuserar på högskoleförberedning och ger därför inga direkta yrkeskunskaper. Att studera vidare på högskolan är starkt rekommenderat.

Kan jag plugga vidare efter gymnasiet?

Ja, programmet öppnar dörren för en stor mängd högskoleutbildningar och ger dig mycket goda chanser att komma in på den utbildning du vill gå.

Vad kan jag bli?

Civilingenjör, arkitekt, produktionstekniker och mycket mer.