VVS- och Fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet lär ut installation, service och underhåll inom fastigheter, och är till för dig som vill bli t.ex. fastighetsvärd, ventilationstekniker eller VVS-montör. Programmet är uppdelat i de fyra inriktningarna fastighet (300/2500 poäng), kyl- och värmepumpsteknik (300/2500 poäng), VVS (400/2500 poäng) och ventilationsteknik (300/2500 poäng). Programmet är yrkesförberedande och har som mål att ge eleven de kunskaper som behövs för att få anställning efter programmet slut. Det finns också ett stort utrymme (800-900 poäng) för programfördjupning, så möjligheterna till individanpassning av utbildningen är många.

Fastighet innefattar ämnena elkraftteknik (100 poäng), fastighetsförvaltning (100 poäng) och fastighetsservice – byggnader (100 poäng). Inriktningen passar dig som vill bli fastighetsvärd, fastighetsskötare och dylikt.

Kyl- och värmepumpsteknik innefattar elkraftteknik (100 poäng), kyl- och värmepumpsteknik – grund (100 poäng) och kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet (100 poäng). Vill du bli kylmontör är detta rätt inriktning.

VVS innefattar entreprenadteknik (100 poäng), sanitetsteknik 1 (100 poäng), VVS svets och lödning rör (100 poäng) och värmeteknik 1 (100 poäng). För dig som vill bli VVS-montör, isoleringsmontör och dylikt.

Ventilationsteknik innefattar elkraftteknik (100 poäng), luftbehandling (100 poäng) och ventilationsteknik – injustering (100 poäng). Passar dig som vill bli ventilationstekniker.

Kan jag jobba efter gymnasiet?

Ja, programmet är yrkesförberedande och ger goda jobbchanser efter avslutad utbildning.

Kan jag plugga vidare efter gymnasiet?

Det går att utbilda sig vidare på högskolan, t.ex. till VVS-ingenjör, men programmet ger i sig de kunskaper som behövs för att gå ut i arbete. Det är dock vanligt med lärlingstider innan man blir licensierad inom sitt område.

Vad kan jag bli?

Fastighetsvärd, fastighetsskötare, VVS-montör, kylmontör, ventilationstekniker m.m.