Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill jobba med sjukvård, hälsa, psykiatri, äldreomsorg eller med funktionsnedsatta. Programmet har inga underinriktningar, utan ger eleven breda, gedigna och omfattande kunskaper inom hälsa, medicin, psykiatri, vård, omsorg och allt som behövs för en karriär inom vården. Det finns dock möjlighet till individuell anpassning av programmet genom programfördjupning, och ett stort antal tillval finns tillgängliga. Det går t.ex. att välja kurser som ger särskilt behörighet, såsom sjuksköterska eller logoped. Enligt programmets mål ska eleven vara anställningsbar inom vård och omsorg efter avslutad utbildning. Precis som inom alla yrkesprogram på gymnasiet förekommer minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik.

Poängfördelningen inom ämnet ser ut på följande vis:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 1100 poäng
  • Inriktningar 0 poäng
  • Programfördjupningar 500 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng

Kan jag jobba efter gymnasiet?

Ja, programmet ska leda till att eleven är anställningsbar efter utbildningen.

Kan jag plugga vidare efter gymnasiet?

Ja, du får en bred högskolebehörighet och kan välja att fortsätta på högskola och specialisera dig.

Vad kan jag bli?

Sjuksköterska, läkare, psykiatriker, vårdassistent inom äldreomsorg eller för funktionsnedsatta och övriga vårdyrken.