Sandbackaskolan

Sandbackaskolan är en gymnasieskola i övre Norrlands inland. Läsåret 2014-2015 ger skolan utbildning inom sex av de nationella programmen, samt Introduktionsprogram. Skolan erbjuder också en riksrekryterande utbildning – ett nytt mekanikerprogram med inriktning mot småmaskiner kombinerat med friluftsliv.

Sandbackaskolan har även samarbete med kommunens trafikskola. Dessutom utbildar skolan SFI-grupper och introduktionsklasser.

Under senaste åren har vuxenutbildningen på skolan ökat. Vi har under detta kalenderår bedrivit utbildning inom transport (bussförare), vård (undersköterskor) och Hotell & Service.

Detta läsår pågår tre utbildningar för undersköterskor.

Antalet elever överstiger 330 och det är omkring 55 personer som arbetar på skolan.

Våra inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
— Riksrekryterande fordonsprogram
Vård och Omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Sandbackaskolan erbjuder även
Introduktionsprogram
Gymnasiesärskola
SFI (Svenska för invandrare)