Tornedalsskolan

Adress: Västra Esplanaden 27
Tel: 0922-268 88
Email: tornedalsskolan@haparanda.se
Besök skolans hemsida

Framtidens skola här och nu!

Vår uppgift som skola är att förbereda våra elever för ett framtida samhälle och arbetsliv. På Tornedalsskolan lägger vi stor vikt vid att med vår tids och framtida informationsteknik och nya kommunikationsmönster utveckla och anpassa kunskapssyn, pedagogik, arbetssätt och lärande. Detta gör vi för att på bästa sätt förbereda eleverna för framtiden. Hösten 2016 flyttar vi in i nya moderna och ändamålsenliga skollokaler i På Gränsenstaden. Vi planerar för att kunna starta nya utbildningsvägar. Ett hotell- och turismprogram samt en
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med inriktning på hockey inom samhällsvetenskapsprogrammet planeras.

Välkommen till vår skola!

Våra inriktningar

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning
— Husbyggnad
Ekonomiprogrammet med inriktning
— Ekonomi
El- och energiprogrammet med inriktning
— Elteknik
— Dator- och kommunikationsteknik
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning
— Handel och service
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
— Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
— Samhällsvetenskap
— Beteendevetenskap
Vård- och omsorgsprogrammet